Over BrandveiligGebouw.nu

Het portaal BrandveiligGebouw.nu is ontwikkeld om bewustwording op het gebied van brandveiligheid bij gebouwverantwoordelijke beslissers te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de gebouw-, beheer- en gebruiksspecifieke risico-aspecten.

Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam
Brandveiligheid is niet slechts een kwestie van voldoen aan regelgeving; in veel gevallen is de gebouweigenaar of -beheerder zelf verantwoordelijk voor de risico's. Zij zijn zich hiervan echter te weinig bewust. Ze worden pas bewust van hun onbekwaamheid wanneer ze met een concreet brandveiligheidsvraagstuk geconfronteerd worden. Vanuit die vraag gaan ze op zoek naar antwoorden. BrandveiligGebouw.nu komt ze tegemoet.

Risicogericht denken
BrandveiligGebouw.nu geeft antwoord op concrete vragen met betrekking tot brandveiligheid, verwijst door naar relevante publicaties en brengt gerelateerde risico's in kaart. Daarbij ligt de focus op risicogericht (in plaats van regelgericht) denken en ‘het spreken van elkaars taal’, ofwel het bieden van gedeelde referentiekaders.

Onafhankelijk portaal
BrandveiligGebouw.nu is een onafhankelijk portaal, geïnitieerd door SBRCURnet in samenwerking met NEN, TNO, Bouwen met Staal, LBP|SIGHT, NOVB, het Ministerie van BZK, BBN, Rockwool, Promat en Gerco.

Contactinformatie »