Gebouwstaat - Overzicht

Elk gebouw kent een cyclus van stadia. Het begint met een idee. In deze fase van initiatief en ontwerp worden de wensen, eisen en mogelijkheden vastgelegd. Alle vragen en zaken die in dit stadium spelen staan gebundeld onder 'ontwerp'. Zodra het ontwerp voor alle betrokken partijen en instanties akkoord is, kan het worden gerealiseerd. Dit is de fase 'bouw'. Nadat het gebouw is opgeleverd wordt het in gebruik genomen en moet het worden beheerd en onderhouden. Dit is de fase 'gebruik'. Na een tijd in gebruik te zijn geweest, ontstaan er nieuwe wensen en moet het gebouw worden aangepast. Dit is de fase 'verbouw'. Als aanpassing niet meer haalbaar of wenselijk is, zal tot sloop worden besloten en zal een nieuw initiatief leiden tot een nieuw ontwerp. Klik op een gebouwstaat voor meer informatie.

Gebruik

Bestaand gebouw dat gebruikt, beheerd en onderhouden wordt.

Data
Overzichten
Thema's
Vragen