Brandweer - Thema

Als er brand is bel je de brandweer. Hoe eerder er begonnen wordt met blussen, hoe beter, dus is elk bedrijf verplicht om ook een BHV-organisatie te hebben die is opgeleid om een beginnende brand te blussen. Zodra de brandweer is gearriveerd bij een brand, zal zij beginnen met het bestrijden van de brand en zonodig met het redden van nog aanwezige personen.

De brandweer heeft een geoefend oog voor onveilige situaties. Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of in het kader van Brandveilig Gebruik schakelt de gemeente vrijwel altijd de brandweer in voor advies. De brandweer toetst het ingediende plan aan de regels van het Bouwbesluit en kijkt of zich in het plan geen uitzonderlijke situaties voordoen die een mogelijk veiligheidsrisico vormen bij brand. Daarnaast wordt de brandweer vaak door de gemeente gevraagd om brandveiligheidsinspecties uit te voeren in het kader van de handhaving.

Kennisproducten

Gerelateerde vragen