Brandveilig gebruik - Thema

Het gebruik van een gebouw brengt risico’s met zich mee voor de brandveiligheid. Veiligheidsrisico’s die samenhangen met brandveilig gebruik zijn vaak aandachtspunten bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente. Indien er bij het gebruik van een gebouw veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan die, in geval van brand, kunnen leiden tot gevaar voor personen of voor de omgeving is vaak een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik vereist. In andere situaties volstaat een melding brandveilig gebruik bij het bevoegd gezag en soms is er helemaal geen vergunning of melding voor brandveilig gebruik nodig (bijvoorbeeld bij reguliere woningen).

Alleen risico’s die kunnen leiden tot gevaar voor personen of gevaar voor de omgeving hebben de aandacht van de overheid. Andere risico’s, zoals risico’s op materiële schade en economische schade worden niet door de overheid gewogen. Hier geldt de eigen verantwoordelijkheid van de gebouwgebruiker die zelf afwegingen dient te maken om verschillende brandrisico’s wel of niet af te dekken.

Kennisproducten

Gerelateerde vragen