Bouwvoorschriften nieuwbouw - Thema

Voor alle bouwwerken in Nederland gelden uniforme bouwvoorschriften. De technische eisen liggen vast in het Bouwbesluit. Vanaf 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 ingevoerd. Hier dienen alle bouwwerken in Nederland aan te voldoen. In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen voor het ontwerp van een nieuw gebouw, voor verbouw (renovatie, uitbreiding, herbestemming) en voor bestaande gebouwen. Elk bestaand gebouw dient ook aan de minimale eisen van het Bouwbesluit te voldoen. Het Bouwbesluit onderscheidt eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, installaties, gebruik, en bouw- en sloopwerkzaamheden.

Kennisproducten

Gerelateerde vragen