Wanneer is sprake van 'kamerverhuur' en aan welke technische eisen moet ik dan voldoen?

Definitie woonfunctie voor kamergewijze verhuur

Kamerverhuur wordt in het Bouwbesluit een 'woonfunctie voor kamergewijze verhuur' genoemd. Kamerverhuur is dus wat de bouwregelgeving betreft onderdeel van wonen en moet aan alle eisen voldoen waaraan woningen moeten voldoen. Indien sprake is van kamergewijze verhuur gelden aanvullende regels.

De definitie van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur is:

  • niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden;
  • Een wooneenheid is vervolgens gedefinieerd als:
  • gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur dat bestemd is voor afzonderlijke bewoning;

Dit wil dus zeggen dat pas sprake is van kamergewijze verhuur als een woning in 5 of meer delen (= wooneenheden) wordt verhuurd. Een wooneenheid kan vervolgens uit meerdere kamers bestaan en in één wooneenheid kunnen meerdere personen wonen. De grens is op 5 gelegd omdat uit een onderzoek van TNO uit 2003 bleek dat bij 5 of meer ‘huishoudens’ de kans groter wordt dat bewoners elkaar niet meer waarschuwen in geval van brand.

Regelgeving

Voordat een (bestaande) woning gebruikt mag worden als woonfunctie voor kamergewijze verhuur moet een melding brandveilig gebruik worden gedaan bij de gemeente. Vier weken voor ingebruikname moet de (volledige!) melding bij de gemeente binnen zijn. De melding bestaat uit een plattegrond van de kamergewijze verhuur met daarop aangegeven waar de rookmelders zijn geplaatst en of er sprake is van compartimentering. Tevens moet de plaats van de handbrandblussers zijn aangegeven op de plattegronden.
Een melding brandveilig gebruik kan worden gedaan via het Omgevingsloket online.

Afhankelijk van het handhavingsbeleid van een gemeente, wordt periodiek gecontroleerd of kamerverhuur wel voldoende brandveilig is. Vooral in studentensteden is er vaak actief beleid op brandveiligheid.

Overige eisen

Veel gemeenten hebben in hun bestemmingsplan en huisvestingsverordening specifieke regels opgenomen met betrekking tot kamergewijze verhuur. Het is dus van belang om goed na te gaan of het bestemmingsplan kamergewijze bewoning of bewoning door meer dan één gezien per woning wel toestaat. Tevens kent een aantal gemeenten zogenoemde onttrekkingsvergunningen of woonvergunningen indien bepaalde woningen niet meer voor de 'normale' verhuurmarkt beschikbaar zijn. Het is van belang dit vooraf te controleren en daarbij goed na te gaan wat voor definitie voor 'kamerverhuur' wordt gebruikt: voor andere regels gelden vaak andere definities dan in het Bouwbesluit gehanteerd.

Risico's bij brand

Zo als bij zoveel gebouwen is het gebruik bepalend voor de brandveiligheid. Onderzoek in de afgelopen jaren heeft laten zien dat het met de brandveiligheid bij kamerverhuur, en dan met name bij studentenhuisvesting, slecht is gesteld. Aspecten die hierbij met name bepalend zijn voor de brandveiligheid is de werking van de rookmelder en het vrijhouden van vluchtwegen. Zowel huurders als verhuurders zijn verantwoordelijk voor een brandveilig gebouw. Dus naast een brandveilig gebouw is het zaak om ook in het kader van het gebruik de bewoners te wijzen op brandveilig gebruik en hier regelmatig op te controleren.

Samenvatting aandachtspunten

Samengevat gelden de volgende regels voor de woonfunctie voor kamergewijze verhuur:

  • Alle kamerverhuur moet voldoen aan de eisen die aan wonen worden gesteld
  • Bij 5 op meer wooneenheden / kamers gelden aanvullende eisen: het kamerverhuurpand moet voorzien van rookmelders is alle ruimten of de wooneenheden moeten 30 minuten brandwerend gescheiden zijn van de rest van het pand.
  • Zorg voor een veilig gebruik van het pand door de huurders bewust te maken van de risico’s bij brand
  • Controleer regelmatig of de rookmelders nog werken en of de vluchtwegen voldoende vrij worden gehouden

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen