Wat is een CE-markering en wat kan ik ermee?

De CE-markering is een Europees merkteken. Een fabrikant die een CE-markering aanbrengt, verklaart daarmee dat zijn product volgens Europese normen is getest of beoordeeld. Bij de CE-markering op bouwproducten hoort altijd een prestatieverklaring.

Meer over de CE-markering

Heeft u een product met een CE-markering in handen, dan is dit in de meeste gevallen een veilig product. Maar die veiligheid staat of valt met de wijze waarop u het product vervolgens verwerkt of installeert in een bouwwerk. Daarom moet een fabrikant bij een product met een CE-markering ook altijd een prestatieverklaring afgeven. In een prestatieverklaring leest u hoe een bouwproduct presteert op de essentiële kenmerken van het product (ofwel producteigenschappen). Dus ook qua brandwerendheid. Met een prestatieverklaring kunt u als bouwer, architect of andere afnemer bouwproducten onderling vergelijken. U bent overigens niet verplicht om een product met CE-markering te gebruiken. Maar kiest u voor een product zonder, dan moet u zelf aantonen dat dit van voldoende kwaliteit is en dat het bouwwerk waarin u het toepast voldoet aan de bouwtechnische eisen.

Erkende kwaliteitsverklaringen

Naast de CE-markering kennen we in Nederland ook de 'erkende kwaliteitsverklaringen' voor producten. Die vallen onder het door het ministerie van BZK erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw. Een erkende kwaliteitsverklaring wordt afgegeven op basis van een Beoordelingsrichtlijn (BRL), die Stichting Bouwkwaliteit (SBK) publiceert en beheert. Let op: een erkende kwaliteitsverklaring mag als alternatief voor een CE-markering worden gebruikt en mag niet strijdig zijn met Europese technische specificaties.

Regelgeving

Volgens het Bouwbesluit 2012 is een CE-markering verplicht voor die bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm bestaat (art. 1.6) Ontbreekt een CE-markering terwijl deze toch verplicht is? Dan mag het product niet binnen de Europese Economische Ruimte worden verhandeld. Zijn er voor het product (nog) geen Europese normen? Dan kunnen fabrikanten er voor kiezen om zelf een testmethode te laten ontwikkelen, via EOTA (European Organisation for Technical Approvals). Dit noemen we ook wel 'vrijwillige CE-markering'.

Vergunning en handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert CE-markeringen (en prestatieverklaringen) voor bouwproducten. Voorbeelden van overtredingen zijn bijvoorbeeld:

  • De verplichte CE-markering (en prestatieverklaring) ontbreekt.
  • Het bouwproduct heeft ten onrechte een CE-markering.
  • Er wordt onjuiste informatie verstrekt over de prestaties van het bouwproduct.
  • De juiste documenten ontbreken ter onderbouwing van de prestaties van het bouwproduct, zoals genoemd in de prestatieverklaring.
  • De inspecties vinden plaats bij met name de fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Overtreedt een ondernemer de regels? Dan kan hij een boete krijgen en in ernstige gevallen zelfs een gevangenisstraf. Een product kan in uiterste gevallen ook uit de handel worden gehaald.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen