Mag draadglas in brandwerende puien nog worden toegepast of moet dit worden vervangen door brandwerend glas?

In veel bestaande gebouwen is draadglas toegepast in brandscheidingen. Draadglas is echter een verouderd product. In hoeverre is draadglas nog toepasbaar en wanneer moet draadglas worden vervangen door brandwerend glas?

Relevante aspecten

Draadglas is glas dat met een raster van staaldraad is verstevigd. Hierdoor is het glas sterker en bezwijkt het minder snel bij brand. Draadglas is in bestaande gebouwen in Nederland wijdverspreid toegepast in brandscheidingen als brandwerend glas.

Draadglas is echter een verouderd product in vergelijking met het brandwerend glas dat tegenwoordig op de markt wordt gebracht. Ook de regelgeving heeft het gebruik van draadglas als brandscheiding ingehaald, waardoor het niet overal meer van toepassing is.

Regelgeving

In het Bouwbesluit is aangegeven dat brandscheidingen in bestaande gebouwen minimaal 20 minuten brandwerend moeten zijn. In sommige, met name wat nieuwere, gebouwen zijn soms ook al brandscheidingen van 30 of 60 minuten vergund. In nieuwbouwgebouwen zijn de meeste brandscheidingen 30 of 60 minuten brandwerend, afhankelijk van waar het wordt toegepast.

Of draadglas mag worden toegepast in een brandscheiding, hangt af van de benodigde brandwerendheid van de brandscheiding en het oppervlak van het draadglas dat is toegepast. Hieronder is per benodigde brandwerendheid aangegeven hoeveel oppervlak draadglas is toegestaan:

  • 20 minuten brandwerendheid: 3,0 m2 per segment van 2,5 x 2,5 m
  • 30 minuten brandwerendheid: 1,7 m2 per segment van 2,5 x 2,5 m
  • 60 minuten brandwerendheid: 0,9 m2 per segment van 2,5 x 2,5 m

Indien meer draadglas aanwezig is dan maximaal toegestaan, haalt het glas niet de vereiste brandwerendheid. Het glas moet dan worden vervangen door nieuw brandwerend glas dat wel aan de gestelde brandwerendheid voldoet.

Vergunning en handhaving

In de vergunning wordt aangegeven welke brandwerendheid voor de verschillende brandscheidingen vereist is. De gebouweigenaar is ervoor verantwoordelijk dat de brandscheidingen (blijven) voldoen aan deze eisen. Indien er een groter draadglasoppervlak aanwezig is dan toegestaan, dan is de eigenaar er verantwoordelijk voor dat dit wordt vervangen. Vaak komt dit pas naar voren tijdens een inspectie van de brandweer. Op dit punt kunnen zij handhaven en aangeven of het draadglas direct of in de toekomst bij een verbouwing moet worden vervangen.

Risico's bij brand

Bij brand houdt draadglas, gedurende een beperkte tijd, alleen de vlammen en rook tegen. Het glas is niet isolerend, waardoor stralingswarmte van de brand zonder belemmering door het glas kan. Als er zich brandbare materialen achter de brandscheiding bevinden, kunnen deze door de warmtestraling ontbranden. Hierdoor vindt branddoorslag plaats. Hoe groter de oppervlakte draadglas, hoe groter de kans op branddoorslag.

Een tweede risico is wanneer draadglas in de puien van vluchttrappenhuizen is toegepast. Doordat stralingswarmte gemakkelijk door het draadglas gaat, is het al snel niet meer mogelijk om langs een dergelijke pui te vluchten bij brand. Hierdoor kunnen vluchtroutes geblokkeerd raken.

Samenvatting aandachtspunten

Draadglas is in de bestaande bouw in Nederland veel toegepast. Het is echter een verouderd product en niet overal meer toepasbaar. Of draadglas mag worden toegepast in een brandscheiding, hangt af van de benodigde brandwerendheid van de brandscheiding en het oppervlak van het draadglas dat is toegepast. Hieronder is per benodigde brandwerendheid aangegeven hoeveel oppervlakte draadglas is toegestaan:

  • 20 minuten brandwerendheid: 3,0 m2 per segment van 2,5 x 2,5 m
  • 30 minuten brandwerendheid: 1,7 m2 per segment van 2,5 x 2,5 m
  • 60 minuten brandwerendheid: 0,9 m2 per segment van 2,5 x 2,5 m

Indien meer draadglas aanwezig is dan maximaal toegestaan, haalt het glas niet de vereiste brandwerendheid. Het glas zal dan moeten worden vervangen door nieuw brandwerend glas, dat wel aan de gestelde brandwerendheid voldoet. De brandweer kan op dit punt handhaven.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen