Moet ik mijn pand voorzien van een brandmeldinstallatie, en zo ja welke?

Hieronder leest u - op hoofdlijnen - per gebruiksfunctie of een BMI verplicht is, en in welke vorm. Een gedetailleerde uitleg vindt u ondermeer in de SBRCURnet-serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen, deel C, paragraaf 2.19 Signaleren van brand.

Relevante aspecten

Of u verplicht bent een brandmeldinstallatie te installeren (BMI) is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de personen in uw gebouw. Voor het bepalen van het juiste type is bovendien de hoogte, de gebruiksoppervlakte en het aantal bouwlagen belangrijk. Is in uw situatie een brandmeldinstallatie verplicht, dan zijn ook een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan vereist.

Regelgeving

Brandmeldinstallaties moeten qua ontwerp en uitvoering voldoen aan NEN 2535. Voor u met de installatie begint, moet u een programma van eisen (laten) opstellen. Het beheer, de controle en het onderhoud van een voorgeschreven brandmeldinstallatie moeten voldoen aan NEN 2645-1.

Vergunning en handhaving

De toetsende instantie (vaak de gemeente) moet uw programma van eisen goedkeuren. Zorg bij oplevering voor een geldig inspectiecertificaat dat is opgesteld volgens het CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties.
Beschikt u over brandmeldinstallaties die bij verbouw of aanbouw kunnen worden aangepast én een verplichte doormelding bezitten? Zorg dan voor een geldig inspectiecertificaat waaruit is op te maken dat de installatie adequaat werkt. Zo'n certificaat moet u ook kunnen overhandigen in risicovolle situaties, als er in uw pand gedeeltelijke of volledige bewaking is vereist. Betreft het een parkeergarage, een sanitair gebouw op een camping of een ander pand dat valt onder 'overige gebruiksfuncties'? Dan heeft u alleen een geldig inspectiecertificaat nodig boven de 2500 m² besloten gebruiksoppervlak aan motorvoertuigenstalling of personenvervoer.

Gelijkwaardigheid

U kunt brandmeldinstallaties toepassen in het kader van gelijkwaardige veiligheid. Meer hierover leest u via de links hieronder.

Risico's bij regulier gebruik

Zorg er voor dat u al tijdens de ontwerpfase goed inschat welke typen gebruikers, bezoekers of aanwezigen zich straks in uw gebouw bevinden. Is de voorgeschreven wetgeving voldoende voor een brandveilig gebouw, ook in geval van hulpbehoevende personen? Doet u dit onvoldoende en blijkt later dat uw gebouw zwaarder wordt gebruikt dan vooraf ingeschat? Dan loopt u het risico op bestuurs- of strafrechtelijke vervolging.

Bijeenkomstfunctie

Een BMI is vereist. Uitzondering: gebruiksfuncties voor het aanschouwen van sport. Een niet-automatische BMI: als de gebruiksoppervlakte groter is dan 500 m². Een BMI met gedeeltelijk bewaking met doormelding: uw pand biedt meer dan 1000 m² gebruiksoppervlakte, of de hoogste verblijfvloer ligt hoger dan 5 meter boven het meetniveau. Volledige bewaking: uw pand biedt meer dan 5000 m² gebruiksoppervlakte of de hoogste verblijfvloer ligt hoger ligt dan 50 meter. Volledige bewaking mét doormelding: u runt een kinderdagverblijf voor kinderen jonger dan 4 jaar, met een gebruiksoppervlakte groter dan 200 m² óf een vloer hoger dan 1,5 meter boven het meetniveau.

Gezondheidszorgfunctie

Een BMI is altijd verplicht. Een niet-automatische BMI: in gebouwdelen bestemd voor niet aan bedgebonden patiënten: als de gebruiksoppervlakte groter is dan 500 m², als het gebruiksoppervlak groter is dan 250 m² én hoger ligt dan 1,5 meter, of als de hoogte van de vloer van het gebruiksoppervlak hoger ligt dan 4,1 meter. Ligt het hoogste verblijfsgebied hoger dan 20 meter dan is bovendien doormelding vereist. Gedeeltelijke bewaking met doormelding: als het hoogste verblijfsgebied boven de 50 meter ligt. Automatische brandmelding met volledige bewaking en doormelding: voor alle ruimten met aan bedgebonden patiënten (zieken- en verpleegkamers, maar ook behandelkamers etcetera). Een ontruimingsalarminstallatie is voor deze gebruiksfunctie algemeen voorgeschreven.

Celfunctie

Een BMI is altijd verplicht, mét volledige bewaking, inclusief doormelding plus een ontruimingsalarminstallatie.

Industriefunctie

Lichte industrie: geen eisen voor branddetectie en alarmering. Zwaardere industrie: een niet-automatische brandmeldinstallatie (handmelders) als de gebruiksoppervlakte groter is dan 2500 m², bij een gebruiksoppervlak > 1500 m² en hoogte > 1,5 meter of als het gebruiksoppervlak groter is 750 m² en hoger ligt dan 4,1 meter. Maar ook als het hoogste verblijfsgebied hoger ligt dan 20 meter. Doormelden hoeft niet.

Logiesfunctie

Een BMI is altijd verplicht. Volledige bewaking: een logiesfunctie met 24-uurs bewaking met een gebruiksoppervlakte groter dan 250 m². Volledige bewaking mét doormelding naar een regionale alarmcentrale: logiesfuncties met een gebruiksoppervlakte groter dan 250 m² . U moet altijd zorgen voor een ontruimingsalarm.

Onderwijsfunctie

De hoogte en de gebruiksoppervlakte zijn hierbij bepalend. Welke vorm? Een niet-automatische brandmeldinstallatie: als de gebruiksoppervlakte groter is dan 500 m², of als de gebruiksoppervlakte > 250 m² en hoger ligt dan 1,5 meter boven het meetniveau of als het gebruiksoppervlak hoger ligt dan 4,1 meter. Gedeeltelijk bewaking mét doormelding: als een vloer van het verblijfsgebied hoger ligt dan 50 meter boven het meetniveau. U moet altijd zorgen voor een ontruimingsalarm.

Sportfunctie

De gebruiksoppervlakte bepaalt of er een BMI moet zijn en hoogte van het verblijfsgebied bepaalt het type. Een niet-automatische brandmeldinstallatie: als de gebruiksoppervlakte groter is dan 1000 m² of als het gebruiksoppervlak > 500 en hoger ligt dan 1,5 meter of als de gebruiksfunctie hoger dan 4,1 meter ligt. Gedeeltelijke bewaking: als de vloer van het verblijfsgebied hoger ligt dan 50 meter boven het meetniveau. Doormelden hoeft niet, wel moet u altijd zorgen voor een ontruimingsalarm.

Winkelfunctie

Een niet-automatische brandmeldinstallatie: als de gebruiksoppervlakte groter is dan 1000 m² of als het gebruiksoppervlak > 500 m² en hoger ligt dan 1,5 meter of als de gebruiksfunctie hoger ligt dan 4,1 meter. Gedeeltelijke bewaking: bij gebruiksfuncties boven de 13 meter hoogte (hoogste verblijfsgebied) én als de gebruiksoppervlakte groter is dan 5.000 m². Volledige bewaking: als de gebruiksoppervlakte groter is dan 10.000 m² én boven de 13 meter hoogte ligt. Ligt de vloer van het verblijfsgebied boven de 50 meter? Zorg dan ook voor een automatische BMI met volledige bewaking. Doormelden hoeft niet, wel moet u altijd zorgen voor een ontruimingsalarm.

Overige gebruiksfuncties

Of een BMI verplicht is hangt van de functie en gebouwkenmerken.

Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Een BMI is niet verplicht.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen