Met welke brandveiligheidseisen moet ik rekening houden bij een vrije indeelbaarheid?

Al sinds het Bouwbesluit uit 1992 vormt vrijheid van de indeling van een gebouw in Nederland een belangrijk uitgangspunt. Waar mogelijk kunt u als opdrachtgever zelf beslissen hoe de indeling van de ruimten in een gebouw eruit zien. Dit geldt bij een aanvraag van een omgevingsvergunning, maar ook bij het daadwerkelijk bouwen en achteraf, als u de indeling in ruimten van een bestaand gebouw wilt wijzigen.

Relevante aspecten

Door vrije indeelbaarheid kunt u flexibeler (laten) ontwerpen en kunt u in de toekomst gemakkelijker inspelen op veranderende omstandigheden. Waar u bij een ontwerp en bij het bouwen wel rekening mee moet houden zijn de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit. Die gelden zoveel mogelijk voor het gehele pand, en zijn gekoppeld aan zogeheten functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden (een speciale vorm van verblijfsgebieden).

Regelgeving

Voor verblijfsgebieden gelden zwaardere brandveiligheidseisen dan voor functiegebieden, en voor bedgebieden zijn deze eisen nog hoger. Dit hangt samen met de tijd die nodig is om te kunnen vluchten. In bedgebieden maakt het Bouwbesluit onderscheid tussen bedgebonden en niet-bedgebonden personen. Uiteraard gelden voor gebieden met bedgebonden personen zwaardere eisen, omdat deze mensen zich bij brand niet (zonder hulp) in veiligheid kunnen brengen. Volgens het Bouwbesluit kunt u gebieden vervolgens weer indelen in functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Bij de diverse ruimten die het Bouwbesluit onderscheidt gelden in bepaalde gevallen zogeheten Vangneteisen. Voor de brandveiligheid zijn er bevoorbeeld vangneteisen opgesteld waarmee u een ongunstige indeling, en dus een langere vluchtweg, voorkomt.

Vergunning en handhaving

In het algemeen geldt dat u bestaande gebouwen vergunningsvrij kunt aanpassen, mits u de draagconstructie, brandcompartimentering en bescherme subcompartimentering niet wijzigt. U hoeft dus in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning aan te vragen. Dit biedt ook mogelijkheden bij nieuwbouw, als u pas na de oplevering een definitieve indeling wilt bepalen. Blijkt uw (latere) indeling in strijd te zijn met de vangneteisen voor verblijfs-, functie-, of bedruimten, dan kan het bevoegd gezag daartegen achteraf (repressief) optreden.

Nadere toelichting

Belangrijk om bij een vrije indeelbaarheid in het oog te houden is dat u in gebieden waar hogere eisen gelden, ook ruimten kunt creëren waarvoor in principe lagere eisen gelden. Dus in bedgebieden met bedgebonden personen kunnen in principe alle typen ruimten liggen.

Aandachtspunten: hoe houd je de risico's acceptabel?

Ga bij een vrije indeling goed de vangneteisen per type ruimte na. En houd in de gaten dat u in bepaalde gevallen door het wijzigen van een gebouwindeling toch een vergunning moet aanvragen, of een meldingplicht heeft in het kader van brandveilig gebruik of de milieuregelgeving.

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen