Aan welke brandveiligheidseisen moet ik voldoen voor kinderopvang?

Sinds 2005 bevat het Bouwbesluit specifieke eisen voor kinderopvang. Hieronder vallen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse of 24-uursopvang. De meeste specifieke brandveiligheidseisen gelden voor kinderopvang waar geslapen wordt en kinderopvang voor kinderen jonger dan vier jaar. Met welke eisen moet u rekening houden?

Relevante aspecten

Iedere vorm van kinderopvang valt volgens het Bouwbesluit 2012 onder de ‘bijeenkomstfunctie’ en meer specifiek onder de subgebruiksfunctie ‘bijeenkomstfunctie voor kinderopvang’. Wordt er in uw kinderopvang ook geslapen, dan valt uw opvang onder de functie 'kinderopvang met bedgebied' en gelden er zwaardere brandveiligheidseisen.

Regelgeving

Bouwt u een nieuwe kinderopvang, dan gelden de nieuwbouwvoorschriften. Voor een bestaande kinderopvang gelden de voorschriften voor bestaande bouw. Verbouwt u een bestaande kinderopvang, dan gelden de verbouwvoorschriften voor die delen die u verbouwt. Transformeert u een bestaand gebouw (bijvoorbeeld een kantoor) naar een nieuwe kinderopvang dan gelden de eisen voor bestaande bouw of voor verbouw. Overigens is het ook bij bestaande bouw of verbouw soms verstandig om toch te voldoen aan de voorschriften voor nieuwbouw; die zijn zwaarder, maar daarmee zorgt u voor extra veiligheid en hoeft u bijvoorbeeld minder zware eisen te stellen aan uw bedrijfshulpverlening.

Specifieke regels voor nieuwbouw met bedgebied

Bouwt u een nieuw kinderdagverblijf voor kinderen jonger dan vier jaar en 24-uurs opvang, dan heeft uw opvang een bedgebied. In dat geval moet elke slaapruimte in een 'beschermd subcompartiment' liggen. Een soort doos binnen het gebouw die extra bescherming biedt, met een beperkte omvang van maximaal 200m2. Door de beperkte omvang en door er voor te zorgen dat zich daar niet meer dan twee groepen van maximaal 16 kinderen bevinden, kan er snel geëvacueerd worden als dat nodig is.

Vergunning en handhaving

Voldoet uw nieuwe gebouw aan de nieuwbouweisen in het Bouwbesluit, dan verstrekt de gemeente een omgevingsvergunning. De gemeente kan daarnaast ook bestaande gebouwen controleren en toetsen aan de voorschriften voor de bestaande bouw. Voldoet uw opvang niet, dan wordt u verzocht binnen een bepaalde termijn voor aanpassingen te zorgen. Doet u dit niet, dan mag de gemeente zelf overgaan tot actie en zijn de kosten voor u. Start u een kindercentrum met dagverblijf voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, dan hebt u een gebruiksvergunning nodig. Voldoet uw centrum niet aan het Bouwbesluit, dan kan de gemeente de gebruiksvergunning weigeren, intrekken of beperkingen aan het gebruik stellen. De gemeente mag geen aanvullende bouwtechnische eisen geven wanneer u een bouwvergunning of gebruiksvergunning aanvraagt.

Risico's bij regulier gebruik

In uw opvang moet een brandmeldinstallatie zijn (met volledige bewaking) als u kinderen jonger dan vier jaar opvangt op een gebruiksoppervlakte van meer dan 200 m2, of als er meer dan zes kinderbedjes zijn op de eerste verdieping of hoger. Alleen in het laatste geval moet de brandmeldinstallatie automatisch doormelden naar de brandweer. In alle kindercentra moeten voldoende brandslanghaspels of andere handbrandblustoestellen aanwezig zijn. Gordijnen, vloerbedekking, versiering, meubels en speeltoestellen moeten voldoende brandveilig en liefst brandvertragend zijn. U mag gerust knutselwerkjes, zelfgemaakte slingers e.d. ophangen, maar gebruik hierbij wel uw gezond verstand. Pas bijvoorbeeld op met versiering in de buurt van hittebronnen zoals gloei- of halogeenlampen. Houdt branddeuren gesloten. Zorg voor zelfsluitende branddeuren of automatische kleefmagneten of zelf dichtsturende deurdrangers, zodat de deur bij brand gesloten is en het compartiment dicht.

Risico's bij brand

Zorg dat duidelijk is wat de vluchtroute is, en zorg dat vluchtroutes niet worden geblokkeerd. Houdt hier bijvoorbeeld rekening mee bij het ophangen van slingers, en bij het neerzetten van speelgoed, lesmateriaal en wandelwagens. Doe deuren in vluchtroutes nooit op slot. Zorg altijd voor traphekjes en kindveilige sloten die bij brand onmiddellijk kunnen worden geopend door uw personeel. Last but not least: oefen regelmatig het vluchten bij brand.

Samenvatting aandachtspunten

Controleer welke regelgeving er in uw geval geldt. Biedt u opvang met bedgebied aan, dan gelden er zwaardere regels. Gaat het om een opvang met bedgebied groter dan 200m2, dan heeft u in de meeste gevallen een automatische brandmeldinstallatie nodig. Zorg in alle gevallen voor voldoende handblusmiddelen en een brandveilige inrichting. Houd bij het inrichten en aankleden van een gebouw rekening met de vluchtroutes.

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen