Hoe onderhoud ik een overdrukinstallatie?

Inleiding

Een overdrukinstallatie is een rookbeheerssysteem en wordt vaak toegepast als gelijkwaardige oplossing voor de eisen in het Bouwbesluit. Deze installaties worden ook wel rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA) en rookbeheersinstallaties (RBI) genoemd.

De gebouweigenaar is in principe zelf verantwoordelijk om te bepalen hoe vaak onderhoud moet worden uitgevoerd. Voorheen kon volstaan worden met een "door burgemeester- en wethouders goedgekeurd document waaruit blijkt dat de installatie adequaat functioneert, onderhouden en gecontroleerd wordt. Indien de installatie destijds is aangelegd conform een norm (bijvoorbeeld NEN 6092, NEN 6093, NEN 6095 of NEN 6098) is het aan te raden het onderhoud conform de NEN 2654-3 uit te voeren.

Relevante aspecten

Het is verstandig om een gecertificeerd bedrijf het onderhoud te laten uitvoeren als genoemd in de NEN 2654-3. Gecertificeerde bedrijven zijn te vinden via www.preventiecertificaat.nl. Elk jaar is een geldig inspectiecertificaat vereist. Dit staat in artikel 1.11 van de Regeling Bouwbesluit. Een inspectiecertificaat wordt niet afgegeven door brandweer of gemeente of installateur. Dit wordt enkel gedaan door een type A geaccrediteerd onafhankelijk inspectiebureau.

Regelgeving

In artikel 6.32 van het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven welke eisen er minimaal van toepassing zijn bij bestaande en nieuw aan te leggen rookbeheerssystemen. Vanaf 1 april 2012 moeten rookbeheerssystemen worden gecertificeerd op basis van het CCV ‘Inspectieschema rookbeheersingsinstallaties'. Bij het CCV-Inspectieschema wordt naar de installatie gekeken in samenhang met andere installaties, de bouwkundige en de organisatorische maatregelen.

Risico's bij regulier gebruik

Indien de installatie niet is voorgeschreven door de wet, laat de wetgeving het over aan het eigen initiatief van de eigenaar. In dat geval is het afhankelijk van het doel en de gevoeligheid van de rookbeheerssystemen welke (aantoonbare) betrouwbaarheid je verlangt. Het kan toch verstandig zijn het onderhoud van het rookbeheerssystemeen uit te (laten) voeren bij een bedrijf dat erkend en gecertificeerd is. Zij kunnen u helpen aan een product- en onderhoudscertificaat. Deze certificaten zijn dan dus niet wettelijk voorgeschreven, maar geven u wel zekerheid over de kwaliteit en bedrijfszekerheid van de installatie.

De frequentie van het onderhoud valt en staat met de gevoeligheid (bv. vandalisme, vervuiling) en het doel van uw installatie. Indien de installatie veel onderhoud nodig heeft, kan het verstandg zijn onderdelen te vervangen. Ook is het mogelijk dat uw verzekeraar eisen stelt aan de frequentie en/of onderhoudsvoorschriften (leverancierboekje) dit aangeeft. Wanneer onderhoud periodiek netjes wordt gedaan worden problemen voorkomen.

Risico's bij brand

Het doel van het rookbeheerssysteem kan gedurende de looptijd veranderen. Dit doel wordt meestal vastgelegd in een Programma van Eisen. Dit is helaas niet vaak gebeurd in het verleden. Het is van belang om bij wijzigingen van het gebruik van gebouwdelen het doel van de installatie tegen het licht te houden. Naar gelang het risico van niet functioneren bij brand groter is, is ook de gewenste onderhoudsfrequentie groter. Weeg dit zorgvuldig af.

Aandachtspunten: Hoe houd je de risico's acceptabel?

Jaarlijks onderhoud uit laten voeren als bedoeld conform de NEN 2654-3 en eventueel om de vijf jaar het Programma van Eisen (indien aanwezig) laten toetsen door een onafhankelijk adviesbureau dat bekend is met veranderende wet- en regelgeving.

Samenvatting aandachtspunten

Maak eerst het onderscheid tussen een verplicht rookbeheerssysteem (voorgeschreven door verzekeraar of wet- en regelgeving) en een vrijwillige installatie. Een voorgeschreven installatie wordt aangelegd om een wettelijk doel en daarbij behorende voorwaarden te dienen. In de wet en in die voorwaarden staat of het rookbeheerssysteem moet worden onderhouden volgens een norm (NEN 2654-3) en of er een inspectiecertificaat nodig is.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen