Hoeveel personen mag ik maximaal toelaten in mijn gebouw?

Elk gebouw wordt voor een maximaal aantal personen ontworpen. Ook geldt er vaak een maximale bezetting per bouwlaag en soms ook voor bepaalde ruimtes (zoals vergaderzalen en andere ruimtes met veel personen). Indien meer mensen worden toegelaten dan waarvoor het gebouw, de verdieping of een eventuele ruimte bedoeld is, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In zo'n situatie bestaat de kans dat niet iedereen op tijd kan vluchten in geval van brand, met alle gevolgen van dien.

Relevante aspecten

Hoeveel personen er veilig in een gebouw passen is afhankelijk van de capaciteit van de vluchtwegen. Elke vluchtweg in een gebouw heeft een bepaalde capaciteit, deze capaciteit is afhankelijk van het type vluchtweg. Door een deur in de gevel vluchten per minuut bijvoorbeeld meer mensen dan door een trappenhuis. Ook kunnen in gebouwen opvangruimtes zijn waar mensen korte tijd (veilig) achter een brandscheiding kunnen wachten, voordat ze een trappenhuis in lopen. Al deze aspecten zijn afhankelijk van het ontwerp en verschillen per gebouw.

Regelgeving

De regelgeving voor vluchtroutes en het maximaal aantal personen is vastgelegd in het Bouwbesluit. Bij deuren die tegen de vluchtrichting in draaien of situaties met één vluchtroute zijn de regels relatief simpel en geldt er een beperking aan het aantal personen. Deze eisen zijn terug te vinden in het Bouwbesluit. Daarnaast staan er in het Bouwbesluit eisen over de maximale ontruimingstijd van een subbrandcompartiment in een gebouw. Een subbrandcompartiment is een brandwerend compartiment dat ervoor dient om de rook van een brand binnen het compartiment te houden, zodat het zich niet door het hele gebouw verspreidt. In de berekeningen voor de maximale ontruimingstijd moet uit worden gegaan van brandscenario's, waarbij bepaalde vluchtroutes geblokkeerd kunnen zijn. Bij grote gebouwen zijn dit vaak complexe berekeningen. Uit deze berekeningen volgt hoeveel personen er maximaal aanwezig mogen zijn in een gebouw, op een verdieping of in specifieke ruimtes.

Vergunning en handhaving

In de documenten van de gebruiksmelding of -vergunning is aangegeven wat het maximaal aantal personen per bouwlaag is in een gebouw. Voor ruimtes met veel personen (meer dan 25) is aangegeven wat de maximale bezetting is. Deze bezetting is gebaseerd op de regelgeving in het Bouwbesluit en/of de eisen met betrekking tot opvang- en doorstroomcapaciteit van het Bouwbesluit. De brandweer kan op deze documenten handhaven. Indien op een verdieping maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn en er zijn 200 personen aanwezig, dan kan de brandweer eisen dat de bezetting wordt verlaagd tot 100 personen.

Risico's bij regulier gebruik

Bij het gebruik van het gebouw moet de BHV op de hoogte zijn van het maximaal aantal personen dat in een gebouw, op een verdieping en eventueel in een ruimte aanwezig mag zijn. De BHV en de gebouweigenaar dienen er voor te zorgen dat het maximaal aantal personen nooit overschreden wordt.

Risico's bij brand

Indien meer personen tot een gebouw, een verdieping of een ruimte worden toegelaten dan maximaal is toegestaan kan dit gevolgen hebben. Bij brand kan de capaciteit van de vluchtroutes onvoldoende zijn voor het (te) grote aantal personen. Waardoor mensen moeten wachten in de door brand bedreigde ruimte. Dit kan grote gevolgen hebben. Anderzijds kan de brandweer bij een inspectie handhavend optreden. Indien zij ziet dat de de ruimte of het gebouw door meer mensen wordt gebruikt dan waarvoor het vergund is, kunnen zij eisen dat de bezetting wordt verlaagd.

Aandachtspunten: hoe hou je de risico's acceptabel?

Indien het aantal personen in het gebouw, op een verdieping of in specifieke ruimtes te laag is, kan dit soms met bouwkundige maatregelen vergroot worden. Hiervoor dient de opvang- en doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes berekend te worden. Aan de hand van deze berekening wordt vervolgens bepaald of de capaciteit voldoende groot is om extra personen toe te laten. Vaak zijn er wel extra maatregelen nodig, zoals brandwerend uitgevoerde opvangsluizen waar mensen kunnen wachten of extra deuren in een brandscheiding of in de gevel.

 

 

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen