Is het gevaarlijk om decoratieve raamfolie aan te brengen op brandwerende beglazing?

Elk gebouw moet volgens het Bouwbesluit ingedeeld zijn in brandcompartimenten. De omvang van deze brandcompartimenten hangt onder meer af van de aanwezige gebruiksfuncties (voor de meeste gebruiksfuncties geldt een maximum van 1.000 m2 voor nieuwbouw en 2.000 m2 voor bestaande bouw).

Een brandcompartiment wordt begrensd door brandscheidingen. Hoeveel minuten brandwerend deze scheidingen moeten zijn, is vastgelegd in het Bouwbesluit (20, 30 of 60 minuten). Het achteraf aanbrengen van folies/stickers kan van (negatieve) invloed zijn op een beglaasd element dat getest is op een bepaalde brandwerendheid. In het ergste geval kan het aanbrengen van folie leiden tot een brandwerendheid die lager is dan wettelijk vereist. Om de invloed van decoratieve folies/stickers op brandwerende beglaasde elementen te beoordelen, zijn hiervoor testrapporten noodzakelijk die aantonen in hoeverre de vereiste brandwerendheid wordt behaald.

Soorten brandwerendheid

Bouwbesluit: Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandwerendheid van een scheidingsconstructie (bijvoorbeeld, 20, 30 of 60 minuten). In de NEN 6069 staat nader aangegeven aan welk criterium de brandwerendheid voor een betreffende brandscheiding moet voldoen. Er zijn drie criteria te onderscheiden:

  • E criterium: deze constructies houden vlammen tegen
  • EW criterium: deze constructies houden vlammen tegen en beperken de warmtestraling aan de niet verhitte zijde (<15 kW/m2, gemeten op 1 meter van de scheiding)
  • EI criterium: deze constructies houden vlammen tegen en beperken de temperatuurverhoging aan de niet-verhitte zijde tot 140 graden.

De mate van brandwerendheid wordt in Europa getest volgens de methode uit EN 1364-1.

Beoordeling brandwerendheid

Er zijn folies beschikbaar die de brandwerendheid van beglaasde elementen niet negatief beïnvloeden. Voor de toepassing van decoratieve folies op brandwerende beglaasde delen zijn verschillende testen uitgevoerd door glasleveranciers conform EN 1364-1. Uit de testrapporten blijkt dat een aantal glastypen achteraf voorzien kunnen worden van een decoratieve folie zonder hierbij de brandwerendheid van het beglaasde element negatief te beïnvloeden.

Glasfabrikanten die testrapporten in het bezit hebben met een dergelijke opbouw zijn bijvoorbeeld AGC, Pilkington en Vetrotech. AGC en Pilkington hebben testrapporten waaruit blijkt dat folies toepasbaar zijn op EW30 glas (30 minuten brandwerend op het criterium warmtestraling) en Vetrotech op glas dat voldoet aan EW60.

Hierbij is het van belang dat de uitvoering van het beglaasde element en het type folie overeen moeten komen met de uitgangspunten uit het testrapport. Voor niet geteste combinaties kan geen garantie worden gegeven dat de brandwerendheid nog voldoet.

Risico's bij brand

Wees voorzichtig met het aanbrengen van decoratieve raamfolies op glazen brandwerende scheidingen. Indien een brandwerende scheiding bij brand niet voldoet aan de in het ontwerp vastgelegde verwachtingen kan dit gevolgen hebben op de snelheid van de uitbreiding van de brand, de beschikbare vluchttijd voor aanwezige personen en de omvang van de schade als gevolg van de brand.

Samenvatting aandachtspunten

Decoratieve folies zijn in bepaalde gevallen toepasbaar op brandwerend beglaasde delen. Let wel, alleen de bepaalde type folies op bepaalde glastypen. De testrapporten (conform EN 1364-1) geven aan welke combinaties van folie en glas mogelijk zijn. Een afwijking hiervan is geen garantie op voldoende brandwerendheid. Om dit dan alsnog aan te kunnen tonen, is een nieuwe test noodzakelijk.

 

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen