Wat doet een brandveiligheidsadviseur?

Technisch-specialistische personen adviseren de opdrachtgever en ontwerpers in het ontwerpproces en in de bouw. De brandveiligheidsdviseur moet technische kennis hebben maar zich ook nadrukkelijk verdiepen in de regels en wetten. Immers optimaal advies betekent een goede afweging door de opdrachtgever tussen risico's en kosten. Brandpreventie betaalt zich  alleen terug als er brand is en die kans is per gebouw gelukkig niet zo groot. Het gaat er in de praktijk vaak om wat voldoende veilig wordt geacht, ofwel wat volgens de regels en wetten voldoende veilig wordt geacht.

Daarnaast kan een brandveiligheidsadviseur gericht adviseren indien de ambitie van een opdrachtgever verder reikt dan het wettelijk vereiste minimum en een hoger veiligheidsniveau gewenst is. De brandveiligheidsadviseur doet dat door zich te richten op de ongewenste risico's en de mogelijke maatregelen om die risico's te verkleinen.

Brandveiligheidsadviseur vs. Brandweer

In Nederland zijn nauwelijks gerichte opleidingen voor brandveiligheidsadviseurs. Veel adviseurs worden opgeleid binnen het ingenieursbureau waar ze voor werken. De brandweerpreventist is eigenlijk ook een brandveiligheidsadviseur. De brandweer heeft haar eigen opleidingsmogelijkheden, specifiek voor de brandweer. Door de compleet andere scholing van brandweer en brandveiligheidsadviseur is het vaak lastig om gezamenlijke uitgangspunten te hanteren in de beoordeling van projecten in de praktijk. Dat levert in de praktijk nog al eens wat wrijving op.

Regelgeving

Er is geen register voor brandveiligheidsadviseurs en vereiste diploma's zijn er niet. Wel zijn er organisaties in Nederland waarin brandveiligheidsadviseurs zich verenigen waaronder de VVBA, VBE en IFE.

Werk- en denkniveau/ervaring

De brandveiligheidsadviseur heeft vaak een bouwkundige, civieltechnische, installatietechnische of bouwfysische opleiding en moet zich verder verdiepen in de brandfysica, wetten, normen met berekenings- en bepalingsmethodes. Verder dient hij kennis te hebben van specifieke rekensoftware en kennis van materialen en producten uit de praktijk. Veelvoorkomend als basis is een HBO-opleiding of een TU-opleiding. Ervaring en verdieping daarna zijn nodig voor het specialisme brandveiligheid.

Rol in het bouwproces

In de ontwerpfase bepalen worden de hoofdlijnen voor de brandveiligheid vastgelegd. Belangrijke aspecten zoals de situering van een gebouw op een perceel, brand- en rookcompartimentering, organisatie en capaciteit van vluchtroutes, signalering bij brand, etc. Gedurende het verloop van het ontwerp-, uitvoerings- en beheersproces kan de brandveiligheidsadviseur de kwaliteit van brandveiligheidsvoorzieningen controleren, bewaken en bijsturen waardoor de risico's op brand en de risico's van brand optimaal in de hand gehouden worden.

Nadere toelichting

Pakweg de laatste tien jaar is de inspectie van brandveiligheidsvoorzieningen in bestaande gebouwen belangrijker geworden om een beeld te krijgen van de daadwerkelijke kwaliteit van de brandrisico's. Sinds de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is de brandveiligheidsadviseur sturend voor het realiseren van de vereiste brandveiligheid van ontwerpen. Hij is de spil tussen de brandweer (door aantoonbaar te voldoen aan de wettelijke eisen) en de opdrachtgever (door veiligheidsambitie van de opdrachtgever te vertalen in een optimale mix van brandveiligheidsvoorzieningen, zowel wettelijk als bovenwettelijk).

 

 

 

 

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen