Ik ga een verbrandingstoestel plaatsen. Waar moet ik rekening mee houden?

Gaat u een geiser, open haard, CV-ketel of ander verbrandingstoestel plaatsen in een nieuw of bestaand gebouw, dan eist het Bouwbesluit 2012 dat de ruimte waar u deze plaatst (opstelplaats) moet zijn voorzien van een goede toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas. Zo zorgt u voor een gezonde binnenlucht en voorkomt een teveel aan koolmonoxide en kleine stofdeeltjes. Bovendien zorgt de Bouwbesluiteis voor de opstelplaats er voor dat u hier ook een open verbrandingstoestel kunt plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een geiser, die u al dan niet aansluit op de voorziening voor afvoer van rookgas.

Relevante aspecten

In principe zijn op een voorziening voor toevoer van verbrandingslucht of afvoer van rookgas de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit van toepassing. Maar verandert, vergroot of vernieuwt u onderdelen met het oog op de plaats van de opening, het thermisch comfort of de rookdoorlatendheid? Dan geldt het zogeheten Rechtens verkregen niveau. De afstand tussen de inlaat van de ventilatie voor aanvoer van de verbrandingslucht en de uitlaat voor verbrandingsgassen is ook wettelijk vastgelegd (Bouwbesluit 2003, paragrafen 3.10.1 en 3.14.1). Verandert u alleen de afvoer voor rookgassen, dan staat er geen expliciete afstand in de wet. Houd in dat geval de afstanden aan zoals genoemd in NEN 2757.

Regelgeving

In het Bouwbesluit 2012 staat dat een ruimte waar u een verbrandingstoestel plaatst, altijd een toevoer van verbrandingslucht en een afvoer voor rookgas moet hebben (Artikel 3.8). Ook opstelplaatsen voor geisers < 15 kW vallen nu onder deze regel (nieuwbouw). Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de kwaliteit van de verbrandingstoestellen, inclusief toebehoren. Maar wel aan een veilig gebruik (Artikel 7.9). Hoewel er steeds meer oplossingen op de markt verschijnen waarbij er voor installaties niet meer altijd voor een bouwkundige, maar voor een geïntegreerde oplossing wordt gekozen, worden bouw en installaties nog steeds als 2 afzonderlijke technische disciplines gezien. Voorzieningen voor de afvoer van rookgassen vallen hierdoor zowel in Nederland als op Europees niveau vooralsnog merendeels onder de Richtlijn gastoestellen (Gass Appliance Directive, GAD). Aanvullende regelgeving: Besluit gastoestellen (Warenwet) voor het in de handel brengen van toestellen; Hinderbepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening; Emissie stookinstallaties in de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit; Burenrecht (Burgerlijk wetboek).

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen